Get Adobe Flash player

Featured

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 โรงเรียนคำม่วงจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 การแสดง Science show แข่งขันจรวดขวดน้ำ แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ วาดภาพทางวิทยาศาสตร์ การจัดสวนถาด มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าสมัครร่วมกิจกรรมต่อเนื่อง

กจกรรมสปดาหวทยาศาสตรและเทคโนโลย 2562  42
กจกรรมสปดาหวทยาศาสตรและเทคโนโลย 2562 กจกรรมสปดาหวทยาศาสตรและเทคโนโลย 2562  7กจกรรมสปดาหวทยาศาสตรและเทคโนโลย 2562  11 กจกรรมสปดาหวทยาศาสตรและเทคโนโลย 2562  18
กจกรรมสปดาหวทยาศาสตรและเทคโนโลย 2562  48 กจกรรมสปดาหวทยาศาสตรและเทคโนโลย 2562  35

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017